naprawa nagrzewnic olejowych

Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

naprawa nagrzewnic olejowych
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.

Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową pro.