nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany

Definicja - Przewodzenie ciepła

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
Przewodzenie ciepła ? proces wymiany ciepła między ciałami o różnej temperaturze pozostającymi ze sobą w bezpośrednim kontakcie.
Polega on na przekazywaniu energii kinetycznej bezładnego ruchu cząsteczek w wyniku ich zderzeń.
Proces prowadzi do wyrównania temper.